คุณสมบัติและลักษณะของหนังแท้

หนังแท้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่อยู่คู่กับมนุษยเรามานานแสนนาน และ เกือบจะเป็นผลิตภัณฑ์แรกๆ ที่มนุษยได้มีการนำเคมีภัณฑ์มาร่วมใช้ควบคู่กับการผลิตหนังแท้เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ทำมาจากหนังสัตว์ เช่น วัว กระบือ

หนังแท้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่อยู่คู่กับมนุษยเรามานานแสนนาน และ เกือบจะเป็นผลิตภัณฑ์แรกๆ ที่มนุษยได้มีการนำเคมีภัณฑ์มาร่วมใช้ควบคู่กับการผลิตหนังแท้เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ทำมาจากหนังสัตว์ เช่น วัว กระบือ

หนังแท้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่อยู่คู่กับมนุษยเรามานานแสนนาน และ เกือบจะเป็นผลิตภัณฑ์แรกๆ ที่มนุษยได้มีการนำเคมีภัณฑ์มาร่วมใช้ควบคู่กับการผลิตหนังแท้เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ทำมาจากหนังสัตว์ เช่น วัว กระบือ

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ?สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN)? ... อ่านต่อ

    1172 days ago

  • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... อ่านต่อ

    1219 days ago

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... อ่านต่อ

    1309 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy