งานแสดงสินค้า ASIA PACIFIC LEATHER FAIR 2014 ณ เมืองฮ่องกง ประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2557

thumbnail format_APLF 220 x 130 px

thumbnail format_APLF 220 x 130 px

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>