พิธีเปิดโครงการ “สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN)”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคา 2557 คุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN)” ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมงำเมือง เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ?สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN)? ... อ่านต่อ

    1267 days ago

  • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... อ่านต่อ

    1314 days ago

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... อ่านต่อ

    1404 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy