• ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงไทย แทนเนอรี่
  ??????

  207 M.1 Sukhumvit Road KM.30 Taiban Muang Samutprakarn 10280 Thailand

  Tel: (662) 387-2747-8, (662) 703-8008

  Fax: (662) 387-2749

  E-mail: BamroongThai@hotmail.com

  Website: www.bamroongthaitannery.co.th

  Contact: Ms. Suwannee Chaiyochlarb

 • บริษัท เบสท์แทน จำกัด
  ?????

  170 M.1 Sukhumvit Road KM.30 Taiban Muang Samutprakarn 10280 Thailland

  Tel: (662) 389-2358, (662) 703-4920, (662) 703-5072

  Fax: (662) 703-5071, (662) 703-5075

  E-mail: siriyots@msm.com

  Contact: Mr. Siriyot Sa-Ard Sheravanichkul

 • บริษัท บุญอริยะอตุสาหกรรมฟอกหนังจำกัด
  ???????

  1370/1 M.1 Sukhumvit Road KM.30 Taiban Muang? Samutprakarn 10280 Thailand

  Tel: (662) 389-2578?, (662) 395-4905

  Fax: (662) 389-2677

  E-mail: boonarreeya@hotmail.com

  Website: www.boonarreeyagroup.com

  Contact: Mr.Mothon? Wongpattananuku

 • บริษัท บุญประคอง (บี.พี.เค. 2003) จำกัด
  ??????

  188 M.1 Sukhumvit Road KM.30 Taiban Muang? Samutprakarn 10280 Thailand

  Tel: (662) 387-2155-6, (662) 703-8030

  Fax: (662) 387-2158

  E-mail: bpk2003coltd@yahoo.com

  Contact: Pradit Jumlearnboonprakong

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรัตนกรกิจ อุตสาหกรรม
  ? ? ???

  173 M.1 Sukhumvit Road KM.30 Taiban Muang? Samutprakarn 10280 Thailand

  Tel: (662) 703-9104-5? , (662) 703-9804

  Fax: (662) 703-9106

  E-mail: leather@ksc.th.com

  E-mail Other: fumfaet@true.co.th

  Contact: Surachap Boonratanakornkit

 • บริษัท บุรารักษ์ แทนเนอรี่ จำกัด
  ??????

  429 M.1 Sukhumvit Road KM.30 Taiban? Muang? Samutprakarn 10280 Thailand

  Tel: (662) 389-4423-4, (662) 387-2314 , (662) 395-4403

  Fax: (662) 387-0346

  Contact: Mr.Chin Chinburarak

 • ซี.พี.เเอล กรุ๊พ จำกัด (หมาชน)
  ?????

  700? M.6 Sukhumvit Road KM.34 Bangpoomai Muang? Samutprakarn 10280 Thailand

  Tel: (662) 709-5933-8?

  Fax: (662) 709-6033, (662) 709-6044

  E-mail: contact@cpl.co.th

  Website: www.cpl.co.th

  Contact: Mr. Thawatchai / Suwatchai Wongcharoensin

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหกรรมชวลิต
  ?????

  550 M.1 Sukhumvit Road KM.30 Taiban Muang? Samutprakarn 10280 Thailand

  Tel: (662) 387-1265, (662) 395-3056 , (662) 395-1830

  Fax: (662) 387-2406

  Contact: Mr. Chavalit Kengpoonsub

 • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) ... อ่านต่อ

  1416 days ago

 • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... อ่านต่อ

  1463 days ago

 • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... อ่านต่อ

  1553 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy