สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย (TTIA)

- ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงงานฟอกหนังประมาณ 130 โรง ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้องค์กรที่เรียกว่า ?สมาคมอุตสาหกรรม

ฟอกหนังไทย? เป้าหมายของการรวมตัวของเรา เพื่อการบริหารจัดการ และช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกของเรา ทางด้านเทคนิค เรื่องสิ่งแวดล้อม ของเสียอุตสาหกรรม รวมถึงช่วยเหลือเรื่องการค้าระหว่างประเทศ

- TTIA ได้ให้ความสำคัญและทุ่มเทด้านทุนทรัพย์ และเวลาในการพัฒนา เรื่องการบำบัดน้ำเสีย โดยมีการรวมทุนกว่า 200 ล้านบาทสร้างระบบกำจัดน้ำเสียทั้ง 2 แห่ง บนเนื้อที่กว่า 52 ไร่ และได้มีการปรับปรุงและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับระบบกำจัดน้ำเสียทั้ง 2 แห่งอยู่ตลอดเวลา เพราะความสามัคคี มีระเบียบ การทำงานอย่างมีระบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมของเราให้ก้าวไกลไปพร้อมๆกับการรักษาสภาพแวดล้อม

ความเป็นมา

อุตสาหกรรมฟอกหนังเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มากกว่า 60 ปีแล้ว โดยเริ่มแรกก่อตั้งที่จังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้ย้ายโรงงานมาตั้งที่บริเวณสะพาน……. และบริเวณคลองเตย จนกระทั่งปี 2500 อุตสาหกรรมฟอกหนังได้ย้ายโรงงานมาตั้งอยู่บริเวณสุขุมวิท กม.30 และ กม.34 เราเป็นอุตสาหกรรมเพียงชนิดเดียวของไทยที่รวมตัวกันอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเดียวกันได้ โดยมีสมาชิกประมาณ 138 โรงงาน ใช้แรงงานมากกว่า 150,000 คน มีทั้งบริษัทที่ร่วมทุนกับต่างชาติ โรงงานที่ได้รับการสนับสนุนจากทางBOI และโรงงานที่ผู้ลงทุนเป็นคนไทย ล้วนๆ

อุตสาหกรรมฟอกหนังของไทยมีปริมาณการผลิตหนังฟอกรวมกันประมาณปีละ 30,000 ตัน ต่อเดือน 90%ของหนังสัตว์ที่ใช้ผลิตทั้งหมดมาจากหนังโคและกระบือ นอกเหนือจากนี้ หนังสัตว์ที่นำมาผลิตเครื่องหนังมาจากสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น แพะ แกะ งู จระเข้ ม้า และสุกร เป็นต้น

แหล่งหนัง

แหล่งหนังที่มีการนำมาผลิต 20% ใช้หนังในประเทศ และ 80% เป็นหนังที่นำเข้า โดยส่วนใหญ่ จะมีการนำมาจากประเทศ เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหรัฐ ออสเตรเลีย จีน บราซิล สหภาพยุโรป และแอฟริกาใต้

ประเภทของผลิตภัณฑ์หนัง

1. หนังรองเท้า

2. หนังกระเป๋า

3. หนังเฟอร์นิเจอร์

4. หนังเบาะรถยนต์

5. หนังฟอกฝาด

6. หนังSuede

7. อาหารและของเล่นสุนัข


  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) ... อ่านต่อ

    1362 days ago

  • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... อ่านต่อ

    1409 days ago

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... อ่านต่อ

    1499 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy