ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) หรือ ?พรี-อาชีวะ?

เมื่อวันพฤัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ทางสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย โดยนายกสมาคมฯ คุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์ และที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณเจษฎา ทรัพย์เปี่ยมลาภ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) หรือ ?พรี-อาชีวะ? ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ดำเนินโครงการนำร่องระหว่าง 12 พฤศจิกายน ? 7 ธันวาคม 2557 และพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ?สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN)? ... READ MORE

    1176 days ago

  • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... READ MORE

    1223 days ago

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... READ MORE

    1313 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy