พิธีเปิดป้าย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที 4 กันยายน 2557 ทางสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย นำโดยคุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์ นายกสมาคมฯ คุณสุเมธ ดำรงศักดิ์กุล, คุณธงชัย ทวีโชคทรัพย์สิน, คุณเจษฎา ทรัพย์เปี่ยมลาภ, และคุณประพล จรรยาพาณิชย์ คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดป้าย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมเป็นประธานเปิดอาคารเรียนอเนกประสงค์ แผนกอุตสาหกรรมฟอกหนัง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) ... READ MORE

    1362 days ago

  • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... READ MORE

    1409 days ago

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... READ MORE

    1499 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy