ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยม

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ทางสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.30 และเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.34 ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.30 และ ก.ม.34 เพื่อมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ชุมชน โดยมีนางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้แทนจากเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.30 และก.ม.34 ร่วมให้การต้อนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.diw.go.th/hawk/showinfo.php?mode=info&id=520

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) ... READ MORE

    1387 days ago

  • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... READ MORE

    1434 days ago

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... READ MORE

    1524 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy