การอบรมสัมมนาหัวข้อรื่อง “การยกระดับเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

วันที่ 6 กันยายน 2559 คุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์ ในฐานะนายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดการอบรมสัมมนาหัวข้อรื่อง “การยกระดับเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco Factory) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย

“Eco Factory Seminar”

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ?สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN)? ... READ MORE

    1267 days ago

  • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... READ MORE

    1314 days ago

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... READ MORE

    1404 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy