สมาคมฯ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาสาขาอุตสาหกรรมฟอกหนัง ระบบทวิภาคี

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาสาขาอุตสาหกรรมฟอกหนัง ระบบทวิภาคี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2557

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย โทรศัพท์ +66 2703 9010

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) ... READ MORE

    1387 days ago

  • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... READ MORE

    1434 days ago

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... READ MORE

    1524 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy