เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าSHOES & LEATHER GUANGZHOU 2014 ณ เมืองกวางโจ ประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557

งานแสดงสินค้า SHOES & LEATHER GUANGZHOU 2014 ณ เมืองกวางโจ ประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557
เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับวัตถุดิบ หนังผืน เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ขณะนี้สมาคมฯ ยังเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าข้างต้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย
โทรศัพท์ +66 2703 9009

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ?สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN)? ... READ MORE

    1333 days ago

  • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 – 2559 ... READ MORE

    1380 days ago

  • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EXHIBITION 2014 ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ... READ MORE

    1470 days ago

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy