• ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยม

  598 days ago

  News_Dce2014_220 x 130 px

  เพื่อมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ชุมชน โดยมีนางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้แทนจากเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.30 และก.ม.34 ร่วมให้การต้อนรับ ... READ MORE

 • ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) หรือ “พรี-อาชีวะ”

  639 days ago

  News13112014_220 x130 px

  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสอศ.ร่วมกับกองทัพเรือ ... READ MORE

Read All

 • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรร...

  697 days ago

  สำนักงานอุตสาหกรรมฯ เห็นว่าโรงงานของท่านอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู จึงขอให้ตอบแบบบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทโครงการฯ ภายในวันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557 ... READ MORE

 • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม...

  744 days ago

  การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 - 2559 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ... READ MORE

 • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EX...

  834 days ago

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย โทรศัพท์ +66 2703 9009 ... READ MORE

 • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าSHOES & LEATHER G...

  834 days ago

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย โทรศัพท์ +66 2703 9009 ... READ MORE

 • สมาคมฯ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เปิดรับสมัครผู้สนใจ...

  834 days ago

  รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาสาขาอุตสาหกรรมฟอกหนัง ระบบทวิภาคี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2557 ... READ MORE

Read All

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy