• การอบรมสัมมนาหัวข้อรื่อง “การยกระดับเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

  677 days ago

  Eco Factory Seminar

  วันที่ 6 กันยายน 2559 คุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์ ในฐานะนายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดการอบรมสัมมนาหัวข้อรื่อง “การยกระดับเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco Factory) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย

 • ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยม

  1293 days ago

  News_Dce2014_220 x 130 px

  เพื่อมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ชุมชน โดยมีนางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้แทนจากเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.30 และก.ม.34 ร่วมให้การต้อนรับ ... READ MORE

Read All

 • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเ...

  1392 days ago

  สำนักงานอุตสาหกรรมฯ เห็นว่าโรงงานของท่านอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู จึงขอให้ตอบแบบบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทโครงการฯ ภายในวันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557 ... READ MORE

 • การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม...

  1439 days ago

  การแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2557 - 2559 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ... READ MORE

 • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ALL CHAINA LEATHER EX...

  1529 days ago

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย โทรศัพท์ +66 2703 9009 ... READ MORE

 • เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าSHOES & LEATHER G...

  1529 days ago

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย โทรศัพท์ +66 2703 9009 ... READ MORE

 • สมาคมฯ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เปิดรับสมัครผู้สนใจ...

  1529 days ago

  รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาสาขาอุตสาหกรรมฟอกหนัง ระบบทวิภาคี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2557 ... READ MORE

Read All

Functionality enhanced using WordPress Custom Taxonomy